С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Будимир Дубак, Молитве
Радивој Шајтинац, Три врапчије
Мирко Демић, Док свећа не догори
Милан Тодоров, Три приче
Бошко Ломовић, Песме са терасе
Милан Мицић, Мали есеј о лебдењу
Бојан Јовановић, Испуњавање писма
Луиса Валенсуела, Овде се дешавају чудне ствари

ЕСЕЈИ

Ранко Поповић, Очитавање душе
Емилија Поповић, Међулушко благо:„између хијерогамије и родоскрвног греха” – човек  
Софија Скубан, „Мучна унутрашња борба” и „душа пуна шкорпија”: проблем савести у „Магбету” и „Злочину и казни”
Ана Марковић, Дискурзивно, сексуално и родно насиље у приповеци „Симетрије” Луисе Валенсуеле

СВЕДОЧАНСТВА

Епископ бачки Иринеј, Српска православна терминологија која се односи на умирање и смрт
Живојин Павловић, Дневнику, као ни животу, крај се не зна
Владан Матић, Упознавање с Тартаријом у времену паре

ПОВОДИ

АДАМ ЗАГАЈЕВСКИ (1945–2021)

Адам Загајевски, Путовање кроз живот
Адам Загајевски, Турска кафа
Адам Загајевски, Интересује ме песма коју још увек нисам написао (разговор водила Светлана Гуткина)

РАЗГОВОР

Луиса Валенсуела, Да ли жена приступа језику другачије од мушкарца? (разговор водила Ана Марковић)

КРИТИКА

Сања Перић, Питања српског културног јединства (Српски културни простор: устројство, проблеми, вредности, зборник радова)
Милан Р. Симић, Естетика опасних речи (Луиса Валенсуела, Опасне речи)
Сара Матин, Нови прозни израз Милана Тодорова (Милан Тодоров, Не могу сви да умру лети
Јелена Марићевић Балаћ, Читалац у теорији и пракси (Мирјана Бојанић Ћирковић, Читалац у науци о књижевности: од антике до савремених теорија читања
Радоје Фемић,  Над загонетком стваралачке ћутње (Радинко Крулановић, Нијеми говорници
Николина Тутуш, О магијским извориштима усмене лирике (Јасмина Јокић, Магијско извориште поетског: огледи о усменој лирици

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис