С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Владимир Јагличић, Несводивост и калуп
Душко Бабић, А ти пишеш песме
Ранко Рисојевић, Двије кратке приче
Дејан Стојиљковић, Звезда над празнином
Радосав Стојановић, А и то ће проћи
Милорад Грујић, Књига магле и светлуцања
Данило Јокановић, Чекање
Ђија Пингва, Талични Лију
Олга Фјодоровна Бергољц, Песме о рату

ЕСЕЈИ

Радомир В. Ивановић, Методе и модели монографског проучавања књижевног опуса Ф .М. Достојевског
Милета Аћимовић Ивков, Преданост, истрајност, вера и служба
Милица Петровић, Наратолошка анализа приповедне збирке „Фреде, лаку ноћ” Драгослава Михaиловића

СВЕДОЧАНСТВА

Божидар Кнежевић, Мисли
Венита Ђурић, Све се десило као што је пророчица рекла

ПОВОДИ

БРАНКО МИЉКОВИЋ (1934–1961)

Јелена Младеновић,О неким аспектима родољубивог песништва Бранка Миљковића
Луна Градиншћак, Од чулне до песничке реалности у поезији Бранка Миљковића

КРИТИКА

Будимир Алексић, Огледи о српским ствараоцима (Јово Радош, Просејавање мисли)
Милан Радоичић, Сећање и бивствовање Слободана Мандића (Слободан Мандић, Дух приче и друга имена)
Милица Ћуковић, Процесуална перцепција слике (Ана С. Живковић, Слика у српском реализму)
Наташа Дракулић Козић, О поетском уобличавању поимања времена у епској традицији српског народа (Драгољуб Перић, Поетика времена српских усмених епских песама: предвуковска бележења и збирке Вука Караџића)
Ивана Танасијевић,  Историја друштва као трагедија женске судбине: роман о љубави и слободи (Шебнем Ишигузел, Девојка на дрвету)
Стефан Пајовић, Вредан прилог изучавању ране америчке књижевности (Биљана Влашковић Илић, Early American Literature)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис