С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Верољуб Вукашиновић, Бити песма
Борис Лазић, Траг
Славица Гароња, Прича о девојчици с породичне фотографије
Радован Влаховић, Две приче
Драгица Стојановић, Ламент над братовим гробом
Паљо Бохуш, Човек из свенемира
Ђуан Маргарит, Шест песама

ЕСЕЈИ

Радивоје Микић, Песничко кретање кроз време
Душан Пајин, Осврт на дело Иве Андрића

СВЕДОЧАНСТВА

Миро Вуксановић, Беседа о српској ћирилици
Бошко Ломовић, Над „Дневником” Марије Башкирцеве

ПОВОДИ

Иван В. Лалић (1931–1996)
Поводом две песникове годишњице
О ЈЕДАНАЕСТ ПЕСАМА ИВАНА В. ЛАЛИЋА
(уредио Александар Јовановић)

Александар Јовановић, Уводна реч
Милош М. Ковачевић, (Пра)песник и песма („Тако је певао Орфеј”, Бивши дечак, 1955)
Александар М. Милановић, Странац и река („Странац”, Ветровито пролеће, 1956)
Александар Јовановић, Певање изнад усудне задатости („Податак о Сизифу”, из рукописне заоставштине, 1970)
Светлана Шеатовић, Дамари новог времена („Последња четврт”, Страсна мера, 1984)
Драган Стојановић, Иван В. Лалић или о милости („Kunsthistorisches Musem”, Страсна мера, 1984)
Милосав Тешић, Песма као мера тајне постојања („Језеро у јесен”, Писмо, 1992)
Горан Радоњић, Облик будућег врта („Похвала несаници”, Писмо, 1992)
Радивоје Микић, Слутња, страшно и успомена („Носталгија”, Писмо, 1992)
Слађана Јаћимовић, Благост и бол („Млада жена са виолом”, Писмо, 1992)
Бојан Марковић, Фрагмент и фантом лепоте („Фрагмент”, Писмо, 1992)
Марко М. Радуловић, Певање и веровање (6. песма „Првог канона”, Четири канона, 1996)
Иван В. Лалић, Песме 

КРИТИКА

Предраг Петровић, О песнику страсти, бола и поноса (Јован Делић, Милутин Бојић пјесник модерне и вјесник авангарде: о поезији и поетици Милутина Бојића)
Нина Стокић, Трулеж лишћа или поздрав животу (Милисав Савић, Пепео, пена, шапат)
Ђорђе Деспић, Из дневничко-мемоарске бележнице у љепши крај (Беким Сејрановић, Љепши крај)
Милица Миленковић, Мит и наслеђе у роману „Људи без гробова” Енеса Халиловића (Енес Халиловић, Људи без гробова)
Валентина Чизмар, Кроз унутрашње вилајете душе (Перица Милутин, Силуан)
Виолета Митровић, Пекић као spiritus movens, мера и путоказ (Срђан Цветковић, Борислав Пекић: живот бунтовника)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис