С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Радомир Уљаревић, Наш супарник ђаво
Саша Радојчић, Мајстори певачи
Љубица Арсић, Млечни пут
Милутин Лујо Данојлић, Последњи поздрав
Радомир Андрић, На испиту самоспознаје
Игор Мировић, Питања
Исак Башевис Сингер, Библиотека

ЕСЕЈИ

Марко Паовица, Звук и призвук религиозности у песништву Матије Бећковића
Саша Козић, Дисово сабеседништво са Шопенхауеровом филозофијом

СВЕДОЧАНСТВА

Јован Делић, Моделовање времена
Ђорђо Сладоје, Свијетлећа лирска урна
Радомир Уљаревић, Задња пошта Црквице
Селимир Радуловић, Осећање за језик и унутрашња самоћа
Саша Радојчић, Коме припада песник?

ПОВОДИ

ДУШКО ТРИФУНОВИЋ (1933–2006)

Душко Трифуновић, Пет песама
Стеван Тонтић, Душко Трифуновић, неумрли дух поезије

КРИТИКА

Бранко Стојановић, Омамљујуће: усамљеност и обистињење слутњи М. Црњанског (Слободан Владушић, Омама)
Милош Ковачевић, Стилистика поезије Новице Тадића (Соња Миловановић, Текстеме као стилске доминанте у песништву Новице Тадића)
Миливој Бајшански, Прегалаштво вредно дивљења (Марија Клеут – сагледавање контекста. Зборник радова, Ур. Љ. Пешикан Љуштановић, О. Кривошић)
Миливој Ненин, Правда и кривда (Горана Раичевић, Агон и меланхолија, Живот и дело Милоша Црњанског)
Растко Лончар, Чекајући јутро или смрт (Јелена Ленголд, Мутни наговештај кише)
Марина Аврамовић, Дневник изгнане душе – Ерос или Порнос? (Јовица Аћин, Дневник изгнане душе)
Милош Живковић, Снежана и седам празнина (Светислав Басара, Контраендорфин)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис