С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Рајко Петров Ного, Са постеље Боланог Дојчина
Драган Драгојловић, Како да украсим тишину
Миомир Петровић, Елиптична понављања 
Ласло Блашковић, Painkiller
Ранко Павловић, Слово
Раде Ђокановић, Очи плачу поезију
Доротеа Шолћина, Туђа сусетка
Уц Раховски, Четири песме
Пејо К. Јаворов, За сенкама облака

ЕСЕЈИ

Нортроп Фрај, Неразумљивост Вулгате
Мигел де Унамуно, Магла
Јелена Рајић, Стваралаштво и мотивација у роману „Магла” Мигела де Унамуна
Лазар Буква, Ка романескном из духа декаденције

СВЕДОЧАНСТВА

Светислав Божић, Свети Сава Светлост у тами сеоба

КЊИЖЕВНА НАГРАДА „БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ”

Уводна белешка, У част Милоша Црњанског и савременог српског романа 
Небојша Лазић, Омама у Берлину: некрополис изнад метрополиса
Младен Шукало, Ко је Гвендоци?
Горан Радоњић, Роман о Берлину
Јелена Марићевић Балаћ, Четврта књига „Сеоба”

Стојан Вујичић, Сећања на Милоша Црњанског 

ПОВОДИ

СТЕФАН МИТРОВ ЉУБИША (1822–2022)

Радомир В. Ивановић, Епистолографија као хибридна форма у Љубишином делу

РАЗГОВОР

Милован Данојлић, Народ се не опија са шареним лажима из великог света (разговор водила Каја Панчић Миленковић)

КРИТИКА

Миливој Ненин, Дигресије Тибора Варадија (Тибор Варади, Противнародни осмех)
Владимир Гвозден, Стварност и параболе  (Тибор Варади, Противнародни осмех)
Љиљана Пешикан Љуштановић, Јован Скерлић у женском виђењу (Клара Скерлић, Мој живот са Јованом Скерлићем
Бојана Стојановић Пантовић, Обриси личне митологије (Ђорђе Деспић, Аутохипноза)
Сања Перић, Драма двојног идентитета (Петар Сарић, Клобук)
Лазар Букумировић, И роман је грцао (Весна Капор, Небо, тако дубоко)
Милица Ћуковић, Изазов јединства, поетике, личности: путописи Милоша Црњанског (Дани Милоша Црњанског. Путописи Милоша Црњанског, зборник радова, уредник: Слободан Владушић)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис