С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Мирослав Алексић, Бдење пингвина
Живорад Недељковић, Имати и немати
Драгослав Хаџи Танчић, Муке по иследнику 
Јованка Стојчиновић Николић, У међувремену
Бошко Томашевић, Моје непрестано старење
Томислав Крсмановић, Бриселски психијатар
Росица Кунева, Без објашњења
Ши Тијешенг, Храм земље и ја

ЕСЕЈИ

Марко Недић, Драмски писац као прозаиста
Славица Гароња, Две Индије – у путопису Јелене Димитријевић и кнеза Божидара Карађорђевића
Бранка Тодоровић, О мушкарцима и женама: Вилијамс, Алмодовар, Вуди Ален

СВЕДОЧАНСТВА

Иван Негришорац, „Летопис Матице српске” као јединствени, непоновљиви и светски културни феномен
Јован Делић, Пjесма као ширење и продубљивање видика и духа
Мирослав Алексић, Естетско и етичко лице песме
Милисав Савић, О путопису „Студеница” Владана Ђорђевића
Драгана Бошковић, Ремек-оделца

ПОВОДИ

ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ (1822–1889)

Душан Иванић, Пред дјелом Јакова Игњатовића

КРИТИКА

Николина Шурјанац, Светло и тамно сунце у збирци „Доктор Хаос” Александра Петрова (Александар Петров, Доктор Хаос)
Јелена Марићевић Балаћ, Песник – археолог приче(Гојко Божовић, Док тонемо у мрак)
Јована Тодоровић, Сутра треба читати (Ранко Поповић, Очитавање душе: кратка приватна повијест читања
Владан Бајчета, Кишове опасне везе (Данило Киш, Из преписке)
Љиљана Дражић, Ми те пером обнављамо (Богородица Љевишка у песмама, приредиле: Радмила Кнежевић и Лела Марковић)
Сара Немат, Сусрет старог и новог (Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви, зборник радова, приредили: Светлана Томин и Милан Громовић)
Николина Тутуш, Habent sua fata libelli (Светлана Томин, Где је Буђановачко јеванђеље? Порекло и судбина једне рукописне књиге)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис