С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Братислав Милановић, Дом стараца
Милутин Мићовић, Тако је изволио мој рођени плам
Мухарем Баздуљ, Белег на левој бутини 
Милан Мицић, Несаница
Живко Николић, Танка, црвена линија
Борис Јовановић Кастел, Златније од руна
Александра Ђуричић, Две приче
Роман Сенчин, Пренуо се
Алис Манро, Пола грејпфурта

ЕСЕЈИ

Милосав Бабовић, Утицај романа Достојевског на стваралаштво Франца Кафке, Албера Камија и Михаила Лалића
Владимир Д. Папић, Луткина кућа као механизам стуб(ов)а друшт(а)ва: Ибзен–Јелинек–Лебовић
Милица Софинкић, Огледање барокних поступака кроз фигуру жене и љубавно песништво Старог Дубровника

СВЕДОЧАНСТВА

Александар Петровић, Свети Ћирило и Методије и проблем писма
Маријета Вујичић, Из рукописа Стојана Вујичића (1933-2002): Исидора Секулић – преко преписке
Драгиња Рамадански, Нешто из живота књига

ПОВОДИ

ЛАЗА КОСТИЋ (1841–1910)

Томаш Евертовски, Лаза Костић и католицизам – проблем култа Богородице
Татјана Кличковић, Коб и три приповетке Лазе Костића

ИГОР МАНДИЋ (1939–2022)

Милисав Савић, Игор Мандић о српским романописцима
Мирко Демић, Величина једне маленкости

КРИТИКА

Марко Паовица, Магијском речју против зла (Мирко Магарашевић, Бестраг)
Владимир Мичић, Критичка реч из угла Николаја Тимченка, (Николај Тимченко, Искуства и искушења критичке речи)
Маријана Јелисавчић, Повест о -б-а-с-т-а-р-д-у- или испод корњачиног оклопа (Мелинда Нађ Абоњи, Војник-корњача
Михаeл Антоловић, Историографска синтеза о конституитивној епохи модерне Европе (Милош Ковић, Четири револуције. Европа и свет 1774–1799)
Наталија Лудошки, Кажи ми шта једеш па ћу ти рећи ко си (Маринко Арсић Ивков, Трактат о гастрономији, с посебним освртом на бачку, бећарску и банатску кујну)
Милица Ћуковић, Поетички „multitasking” (Бојана Стојановић Пантовић, Повреда белине)
Гордана Влаховић, Визија света у сенци минотаура (Миодраг Кајтез, Стална поставка)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис