С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Илија Лакушић, Тако се одавде види
Благоје Баковић, Није то моја вода
Анђелко Анушић, Жена од свога закона 
Мирољуб Тодоровић, Хонорарни швалер
Мирјана Булатовић, Посед
Миливој Анђелковић, Осма божја заповест
Роберт Кроуч, Речи моје вике
Борис Гамалеја, Тело које постаде реч

ЕСЕЈИ

Радмило Маројевић, Семантеме „Духовног завјештања” Његошевог као текстолошки проблем
Mарија Живковић, Обреди прелаза у поезији Душана Васиљева
Тања Цветковић, Комадање Орфеја: деколонизација ума кроз књижевност фрагмената

СВЕДОЧАНСТВА

Јован Делић, Са језичком савјешћу – Sprachgewissen – до Пјесме за Трајање – Gedicht an die Dauer
Иван Негришорац, Петер Хандке и деликт мишљења у културалном систему Запада
Владан Бајчета, Српски писац Петер Хандке

ПОВОДИ

АНИЦА САВИЋ РЕБАЦ (1892–1953)

Зорица Хаџић, Неиспуњена жеља Анице Савић Ребац
Јелена Марићевић Балаћ, Conversazioni sulla bellezza: Мажана Богумила Кјелар – Сапфо – Аница Савић Ребац

 

КРИТИКА

Нина Стокић, Вишегласно уздарје одбрани човека (Петер Хандке или Правда за човека и човечност, зборник радова, ур. И. Негришорац, Ј. Делић, Ј. Красни, С. Радуловић)
Лазар Буква, О себи, дакле, о времену (Драган Драгојловић, Сам насупрот себе)
Марија Јефтимијевић Михајловић, Певач, на служби (Душко Бабић, Стан и храна)
Милуника Митровић, Ивицом сна између земље и неба (Јованка Стојчиновић Николић, Сунце под језиком)
Ленка Настасић, Ламент над човеком (Слободан Јовић, Исусов трн)
Лазар Букумировић, Сигнал је одличан пливач (Тумачења сигнализма, зборник радова, прир. Јелена Марићевић Балаћ)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис