САДРЖАЈ

 

ПOEЗИJA И ПРOЗA

Владимир Пиштало, Песма о три света
Злата Коцић, Секундара
Дивна Вуксановић, На базену
Гордана Ђилас, Звездана географија
Милан Мицић, Прича помало обдарена зебњом и летењем
Рафаел Солер, Колевка, барци налик 
Аурора Луке, Проблеми синхронизације 

EСEJИ

Мирко Илић, Телефонски позив из „славне Гере” у Индијани
Павле Ботић, Фигуративност тврдичлука у Андрићевом роману „Госпођица”
Драган Симеуновић, Политичко-просветитељска мисао и дело Захарије Орфелина 

СВEДOЧAНСТВA

Владимир Пиштало, У библиотеци ништа није туђе
Јован Делић, Зрак између Лазарета и Назарета
Митра Рељић, Закаснела „прича” о роману
Александра Новаков, Велика Хоча, Михољдан 2022.
Јелена Марићевић Балаћ, Нова младост српске културе на Косову и Метохији

ПОВОДИ

БЛАЖО КОНЕСКИ (1921–1993)

Радомир В. Ивановић, Дарови и дугови

КРИТИКА

Бранислава Дилпарић, О судбини српског језика на Косову и Метохији у новијој историји (Митра Рељић, Идентитет и интегритет српског језика на Косову и Метохији)
Василиса Шљивар, Руска авангарда као весник вечности (Корнелија Ичин, Бука руске авангарде
Ненад Станојевић, Рехабилитација писане речи (Богдан Чиплић, Изабрана дела
Наталија Лудошки, Павица Мразовић или апологија рада (Павица Мразовић: Жена, мајка и научница, биографско-библиографски записи, приредио Ђорђе Томић) 
Петар Пeнда, Поетика бетона (Славица Перовић, Бетон блуз
Маја Стокин, Историја насеља општине Жабаљ (Историја насеља општине Жабаљ, књ. 1, зборник радова, уредник Милан Мицић) 

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис