• Претплатите се на шест месеци (добићете 6 свезака Летописа Матице српске) по цени од 1.000 динара. Трошкови поштарине урачунати су у цену.
  • Претплатите се на целу годину (добићете 12 свезака Летописа Матице српске) по цени од 2.000 динара. Трошкови поштарине урачунати су у цену.
  • Претплата за иностранство за целу годину (добићете 12 свезака Летописа Матице српске) по цени од 100 €инструкција за девизно плаћање

Рачун за уплату је 205-204373-09, код Комерцијалне банке. Пример попуњене уплатнице можете погледати овде. Након извршене уплате, замолили бисмо Вас да копију уплатнице пошаљете на адресу: Матица Српска, улица, Матице српске 1, 21000 Нови Сад или да је скенирану пошаљете на мејл pretplatalms@maticasrpska.org.rs За све додатне информације можете се јавити Светлани Милашиновић, секретару Редакције, на број телефона 021/661-3864 или на мејл smilasinovic@maticasrpska.org.rs.