С А Д Р Ж А Ј:

ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ, ПРИЛОЗИ

БРАНКА Ч. ВРАНЕШЕВИЋ, Визуелизација речи: прилог проучавању аниконичних и флоралних иницијала Изборног јеванђеља великог војводе Николе Стањевића
ДРАГАНА С. ПАВЛОВИЋ, Властеоски портрети у српској средњовековној уметности. Прилог проучавању њихове иконографије
АНГЕЛИНА Р. МИЛОСАВЉЕВИЋ, “La Berretta Ducale con Due Orecchie Grandi”. Једна белешка о двојном портрету војводе Федерика да Монтефелтра и његовог сина Гвидобалда
АЛЕКСАНДРА П. КУЧЕКОВИЋ, Ерминија сликара Јована Четиревића Грабована – записи и цртежи
МИЛЕНА Г. ВРБАШКИ, Ко је на „Аутопортрету” Николе Нешковића: реидентификација аутора, питања и неки одговори
АНА Д. КОСТИЋ, Сакрално градитељство и градитељи цркава у Кнежевини Србији у време прве владe кнеза Милоша Обреновића (1815-1839)
ВУК Ф. ДАУТОВИЋ, Ко је био мајстор „Стоiс” – о златару Николи Стојисиљевићу
ВАЊА В. СТОЈКОВИЋ, Пијаристичка капела Светог Стефана у Зрењанину: историја и сликарство
ЈОВАНА Д. МИЛОВАНОВИЋ, Свечана сала Градске куће у Новом Саду као простор владарске репрезентације: од цара Фрање Јосифа I и царице Елизабете до краља Александра и краљице Марије Карађорђевић
ГОРДАНА С. КРСТИЋ ФАЈ, Аукција у Паризу 1906. године са заоставштином срп¬ских краљева Милана и Александра Обреновића
ОГЊЕН Д. МИНИЋ, Рецепција антике на примеру музичког салона виле Штук у Минхену
ТАДИЈА Б. СТЕФАНОВИЋ, Споменици краљу Александру I Карађођевићу у хрват¬ским градским срединама и њихова рецепција у међуратној штампи
МАРИЈА С. КЛИМЕНКО, Архетипови у уметности Александра Архипенка
МАНОЈЛО M. МАРАВИЋ, Медијска уметност Тање Вујиновић
СОЊА Р. ЈАНКОВ, Фриз као уџбеник: допринос Живојина Павловића архитектури југословенског модернизма
МИЛЕНА Б. ЈОКАНОВИЋ, Зграда музеја као музејски предмет: Биографија Музеја 25. мај у Београду

ПРИКАЗИ

МАКСИМИЛИЈАН Г. ДОРОСЛОВАЧКИ, Иван Стевовић, „Византијска црква, образовање архитектонске слике светости, Преиспитивања, проблематика и перспек¬тиве проучавања византијске сакралне архитектуре ”, Еволута, Београд 2018
ANA F. ŠEPAROVIĆ, Zbirka kao presjek umjetnosti jedne epohe: Ана Ракић, „Уметничка збирка Рајка Мамузића”, Галерија ликовне уметности Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад 2019
САША М. БРАЈОВИЋ, Игор Борозан, „Уметнички преображаји Влаха Буковца у контексту европског сликарства”, Галерија САНУ, Београд 2020
НИКОЛА М. ИВАНОВИЋ, Дијана Метлић, „Олга Кешељевић и Марк Барбеза. Једна сасвим (не)обична српско-француска веза”, Галерија Матице српске, Нови Сад 2020
ВЕСНА С. ГАЈИЋ, Омаж бескрајном обнављању: Данило Вуксановић, Изложба „Матрица. Монологија” у Галерији Матице српске (24. октобар 2020. – 4. април 2021)
ИГОР Б. БОРОЗАН, Снежана Мишић, „Ђура Јакшић. Између мита и стварности”, Галерија Матице српске, Нови Сад 2020.

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР,
ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР,
СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА,
ИМПРЕСУМ,