У овом предавању биће речи о музичком животу и општем статусу музике међу Србима у 19. веку, на основу сведочанстава забележених у мемоарским изворима. Истражена грађа – мемоари, дневници, аутобиографије и путописи из пера угледних српских културних посленика, књижевника, државника, политичара – показује да је музика била изузетно важан сегмент живота свих слојева српског друштва, које је у 19. веку живело на различитим територијама и у различитим културно-политичким оквирима: у Хабзбуршкој монархији, Кнежевини и Краљевини Србији, као и у српским енклавама у другим националним срединама.

Кроз неколико основних тематских кругова (осветљавање портрета музичких стваралаца, извођача и публике, представљање рада значајних културних и музичких институција, описе различитих облика и повода за музицирање, одлика традиција вокалне и инструменталне музичке праксе из различитих регија), биће представљена упечатљива виђења о статусу музике у контексту културе свакодневног, јавног и приватног живота.

Посебно, отворена питања о статусу музике као поља инспирације за књижевно стваралаштво биће коментарисана и у контекстима могућности и изазова интердисциплинарних проучавања веза између музике и књижевности датог периода.

Др Наташа Марјановић
Музиколошки институт САНУ