ЗАПИСНИК
са седнице Уредништва едиције Прва књига Матице српске

Уредништво едиције Прва књига у саставу: проф. др Владислава Гордић Петковић, главни уредник, проф. др Ђорђе Деспић, Ненад Милошевић, Иван Радосављевић и проф. др Соња Веселиновић, на електронској седници од 17. јула 2020. године усвојило је

Издавачки план за 2020. годину

281.Вук Вучковић, Кришке сунца / сетови ножева;
282. Сања Перић, Књижевна упоришта идентитета: есеји и критике о делима српске књижевности;
283.Милош Марков, О страху страх

Comments are closed.