Матица српска расписује

Отворени, јавни и анонимни К О Н К У Р С за израду идејног решења спомен-бисте Момчила Тапавице

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА
• Предмет Конкурса је израда уметничко-ликовног идејног решења за спомен- бисту Момчила Тапавице.
• Спомен-биста ће бити постављена у парку поред Факултета за спорт и физичко васпитање у Новом Саду, на углу Булевара Цара Лазара и Стражиловске улице.
• Циљ Конкурса је добијање најквалитетнијег идејног решења за спомен-бисту Момчила Тапавице у Новом Саду
• Смисао уметничког и програмског решења је достојно обележавање сећања на Момчила Тапавицу, на његов живот, дело и доприносе које је дао развоју спорта, архитектуре, културе и науке у Новом Саду.
• Очекује се да предложена решења буду у духу савремене визуелне уметности.

2. КОНЦЕПТ – ГРАЂА ЗА КОНКУРС

2.1. Биографија Момчила Тапавице

Момчило Тапавица, архитекта, спортиста, олимпијац (Надаљ, 26. X 1872 ‒ Пула, 10. I 1949)
Основну школу завршио је у родном месту, а гимназију похађао у Новом Саду. Био је стипендиста Матице српске из Задужбине Симе Ђорђевића од 1886. као ученик реалке у Сегедину. Матичин стипендиста био је и 1891, када је започео студије архитектуре и грађевинарства на Високој техничкој школи у Будимпешти, где је и дипломирао. Важио је за врло даровитог архитекту. По завршетку студија радио је једно време у Будимпешти, а потом се вратио у Нови Сад и ту 1903. учествовао у изради плана за обнову Саборне цркве. Био је присталица либерала и у сукобу с радикалским политичарима. После женидбе 1908, са супругом Аранком је на позив књаза Николе отишао у Црну Гору. Тамо је пројектовао Хотел „Бока” у Херцег Новом, зграде некадашњег немачког посланства и Црногорске државне банке на Цетињу и породичну кућу у Бијелој, која је касније служила као Дом за незбринуту децу. Према његовим пројектима изграђена је 1912. данашња зграда Матице српске, тадашње Сиротиште, задужбина Марије Трандафил, једно од најлепших и најрепрезентативнијих здања у Новом Саду. Као бивши Матичин питомац понудио се да бесплатно изради план и прорачун за зграду, а на његов предлог је одабран и извођач радова. Први светски рат провео је у избеглиштву и у том периоду боравио је у Риму, Лозани и Рабату, главном граду Марока, где је обављао геодетска мерења. Потом се вратио у Нови Сад и радио у свом пројектном бироу у Петроварадину. Био је Владин повереник за мелиорацију у источном Срему. Израдио је пројекат за рестаурацију цркве у Надаљу и геодетске планове за калдрмисање коловоза у селу и друмова око села. Између два светска рата активно је учествовао у деловању Матице српске. Оставио је вредног архитектонског трага у Поречу, где је провео последње године живота радећи на обнављању и уређењу града. Имао је сина Мирка и кћер Јасну.
Од ране младости се успешно бавио спортом, а док је студирао и служио војску у гарди истицао се изузетном снагом. Био је члан Савеза за телесно васпитање у Будимпешти. На првим модерним Олимпијским играма одржаним у Атини 1896. обезбедио је место у тринаесточланом тиму Краљевине Угарске. Био је пријављен за такмичења у атлетици (скок удаљ, скок с мотком, бацање кугле), рвању грчко-римским стилом, дизању тегова (једном руком и обема рукама) и тенису. Најбољи резултат остварио је у тенису, освојивши бронзану олимпијску медаљу. До овог сазнања о његовом великом успеху дошло се после више од једног века. Преценио је своју снагу и повредио се током дизања тегова једном руком, али је наставио такмичење. У дизању тегова обема рукама освојио је пето место подигавши 80 кг, а у тешкој категорији у равњу четврто место. Од атлетских дисциплина морао је да одустане. Био је први Србин учесник првих Олимпијских игара. У Новом Саду се касније бавио веслањем и од 1904. био члан клуба „Данубиус”.

2.2. Просторне карактеристике
Просторне карактеристике, фотографије околине, фотографије и биографија Момчила Тапавице и филм о Момчилу Тапавици се налазе у прилогу.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

3. УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА
Конкурс је отворен, јаван и анониман. Право учешћа на Kонкурсу имају академски уметници, са стеченим формалним образовањем у области ликовних уметности, примењених уметности, дизајна, архитектуре и пејзажне архитектуре.

4. РОКОВИ
4.1. Конкурс је отворен од дана постављања на интернет презентацији Матице српске (www.maticasrpska.rs) и објављивања у новинама (1. август 2017).
4.2. Конкурсни радови се предају у просторијама Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад.
4.3. Рок за предају радова је 30. септембар 2017. године.
4.4. Радови који пристигну након утврђеног рока предаје неће се узимати у разматрање, као ни радови упућени поштом.
4.5. Стручни жири донеће одлуку о резултату Kонкурса у року од 10 дана од дана истека рока за предају конкурсних радова.
4.6. О резултату Kонкурса сви учесници биће путем електронске поште обавештени 7 дана након доношења одлуке Жирија.
4.7. Рок за израду и постављање изведене скулптуре је крај 2017. године.

5. СТРУЧНИ ЖИРИ
Наручилац Kонкурса именовао је стручни жири (у даљем тексту: Жири) у следећем саставу:
1. др Драган Станић, председник Матице српске, председник Жирија
2. др Тијана Палковљевић Бугарски, историчар уметности, члан
3. мр Синиша Јокић, историчар, директор Градског завода за заштиту споменика културе, члан
4. г. Сава Степанов, ликовни критичар, члан
5. мр Данило Вуксановић, уметник, члан
Секретар Жирија је мср Јелена Веселинов, управник послова Матице српске

6. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
6.1. Поред усклађености рада са програмом и конкурсним задатком, Жири ће вредновати предложена решења на основу следећих критеријума:
• оригиналност идејног и ликовног решења у односу на задати концепт
• однос према теми – значењски квалитети решења
• уверљивост идеје и комуникативност решења
• естетски, ликовни и обликовни квалитети решења
• остварена синтеза целине спомен-бисте са простором у којем ће скулптура бити постављена
• квалитативни допринос укупном амбијенту
• јасноћа приказа и образложења
• изводљивост предложеног решења

6.2. Врста и висина награде
Награде у укупном износу наградног фонда од 400.000 динара биће додељене према следећој расподели:

– прва награда, која се састоји од 200.000 динара и трошкова израде модела од 100.000 динара
– друга награда – 65.000 динара
– трећа награда – 35.000 динара

Првонаграђени рад биће одабран за реализацију.
Жири има право и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.
Жири задржава право да не додели награду ако оцени да понуђени радови не задовољавају потребне критеријуме.
Матица српска се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом, расписаном у року од 45 дана од дана потврђивања одлуке Жирија од стране Одбора за подизање спомен-бисте Момчила Тапавице.
6.3. Предност ће имати решења која се могу реализовати савременим поступцима изливања.
6.4. Материјал у којем ће спомен-биста бити изливена је бронза, а вредност не може да пређе 600.000,00 динара са ПДВ-ом.

7. ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗА ВРСТУ И ВИСИНУ НАГРАДЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ АУТОРСКИХ ПРАВА И ПРЕНОСА ИМОВИНСКИХ ПРАВА АУТОРА НА МАТИЦУ СРПСКУ
7.1. Учесник Конкурса (аутор / ауторски тим) предајом конкурсног рада прихвата услове Конкурса и пристаје на јавно излагање и публиковање рада. Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских права.
7.2. Учесник Конкурса је, током трајања Конкурса, дужан да свој рад држи у анонимности, до објаве резултата Конкурса.
7.3. Матица српска не одговара за оштећења конкурсних радова настала транспортом или радом Жирија.
7.4. Учесник Конкурса се сматра аутором конкурсног рада и задржава сва ауторска права. Матица српска доделом награде/откупа стиче право власништва само над тим примерцима рада именованим у правилима конкурса.
7.5. Матица српска стиче искључиво право на даље коришћење ауторског дела у сврху утврђену Конкурсом. Матица српска се обавезује да ће истицати име аутора у свим објавама и приказима одабраних конкурсних радова.
7.6. Матица српска има права да користи све пристигле радове, да их публикује у целини или у деловима као резултате Конкурса и користи у промотивне сврхе.
7.7. Конкурсну документацију и радове који нису награђени или нису задовољили услове преузимају аутори у року од 15 дана од дана проглашења резултата Конкурса у Матици српској. Након истека овог рока Матица српска није у обавези да чува приложене радове.
7.8. Аутор победничког дела дужан је да, уз непосредни договор са Жиријем, прихвати примедбе и сугестије у вези са даљом разрадом и реализацијом пројекта.

8. ОПРЕМА И САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА
8.1. Идејно решење, тј. конкурсни рад који аутори прилажу, може бити ручно цртана скица, дигитални приказ и обавезно тродимензионални објекат.
8.2. Сваки аутор може приложити више идејних решења тј. конкурсних радова.
8.3. Сви конкурсни радови морају бити упаковани у непрозирни омот са јасно видљивом ауторском шифром у горњем десном углу омота и назнаком: „Конкурс за спомен-бисту. Не отварај!”.
8.4. Уз конкурсни рад аутори су обавезни да доставе непрозирну затворену коверту (такође означену ауторском шифром у горњем десном углу) са јасном назнаком: „Конкурс за скулптуру. Не отварај – аутор” у којој ће се налазити име и презиме аутора и контакт подаци (адреса, телефон, имејл).
8.5. Потребно је да конкурсни рад садржи:
• тродимензионални објекат,
• текстуално образложење дела на једној страници А4 формата,
• предлог идејног решења постамента – цртеж, тродимензионални објекат или дигитални приказ.

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
9.1. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.
9.2. После предаје конкурсне документације учесник Конкурса не може повући свој рад.
9.3. Завршни извештај Жирија биће објављен на сајту Матице српске најкасније 15 дана од дана закључивања Конкурса.
9.4. Све потребне информације у вези са овим конкурсом заинтересовани могу добити у просторијама Матице српске или путем имејла: ms@maticasrpska.org.rs и на тел.: 021/527-322, 021/527-855, особа за контакт: мср Јелена Веселинов.
9.5. Аутор конкурсног рада задржава сва ауторска права након предаје решења на Конкурс. Матица српска доделом награде/откупа стиче право власништва над конкурсним радом.
9.6. Матица српска стиче искључиво право на даље коришћење ауторског дела у сврху предвиђену Конкурсом. Матица српска се обавезује да ће истицати име аутора у свим објавама и приказима одабраних конкурсних решења.

ПРИЛОЗИ УЗ КОНКУРС
1. Биографија Момчила Тапавице (доступна на www.maticasrpska.org.rs)
2. Фотографије Момчила Тапавице (доступне на www.maticasrpska.org.rs)
3. Филм о Момчилу Тапавици (доступан на www.maticasrpska.org.rs, у видео- архиви или у просторијама Матице српске код управника послова мср Јелене Веселинов)
4. Карактеристике простора намењеног за постављање спомен-бисте (доступне на www.maticasrpska.org.rs)

НАПОМЕНА:
Израда постамента и окружења (осветљење, зеленило, мере заштите и сл.) биће реализована накнадно, по изради одабраног дела, уз консултације са аутором.

У Новом Саду,
1. августа 2017. године

проф. др Драган Станић
председник Матице српске

Овде можете преузети цео текст Конкурса