2.2.2015-6У оквиру Одељења за друштвене науке Матице српске објављен је двоброј (4-5) часописа „Synaxa – Matica srpska Journal for Social Sciences, Arts, and Culture”. Часопис Матице српске за друштвене и хуманистичке науке на енглеском језику је периодична публикација која објављује научне чланке и расправе, прегледне чланке, осврте, приказе, хронике, белешке, библиографије, итд. из области друштвених и хуманистичких наука. У новом броју, у рубрици „Чланци” („Articles and Treatises”) објављен је говор Габријеле Шуберт поводом избора у звање за страног члана Српске академије наука и уметности у ком се осврће на значајне моменте сусрета српске и немачке културе и књижевности. У истој рубрици објављени су и радови аутора: Мирчете Вемића и Сузане Ловић, Драгане Гњатовић, Михаела Антоловића, Илеане Ћосић, Соње Јанков, Миљане Матић, Бојана Драшковића. У оквиру рубрике „Прикази” („Book reviews”) објављени су радови Николе Живковића (приказ књиге Клауса Торнера: „Der ganze Südosten ist unser Hinterland: Deutsche Südosteuropa pläne von 1840 bis 1945”) и Слободана Антонића (приказ зборника радова који је приредио Часлав Оцић: „Економска криза: Почеци и исходи”). Забелешке из дневника Косаре Гавриловић, као и бројне фотографије и мапе у боји на посебан начин заокружују овај двоброј.

Уредништво часописа радило је у саставу: Часлав Оцић (главни и одговорни уредник), Душан Рњак и Катарина Томашевић (чланови), и Јована Трбојевић Јоцић (секретар Уредништва). Радове у двоброју превела је Ана Селић.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

 

Comments are closed.