2.2.2015-6Књига др Бранислава Тодића „Епископ Викентије Поповић” за тему има анализу биографије вршачког епископа Викентија Поповића (1774–1785), сагледану из угла његовог Дневника богослужења, којег је педантно водио током више година. Књигу се састоји из два дела: 1) биографске студије о Викентију Поповићу која је састављена на основу старије литературе, углавном допуњене и кориговане новом и непознатом архивском грађом, а до које је аутор дошао током вишегодишњих истраживања, и 2) приређеног рукописа непознатог и непубликованог Дневника богослужења епископа Викентија Поповића који се чува у Архиву Војводине и који се сада први пут у целини објављује. Дневник обилује драгоценим информацијама о владици и животу вршачке епархије, а аутор га је пропратио бројним коментарима о личностима, догађајима и местима која се у њему помињу. Ова два дела књиге, повезана у јасну, смислену и логичну целину, опремљена су бројним напоменама и научном апаратуром. Као комплементарни елементи доносе низ нових сазнања о личности епископа Викентија Поповића о коме се до сада није много знало, тако да ова студија представља основу за даља истраживања.

Овакав тип радова је данас веома редак јер изискује не само познавање архивских извора, већ и старије и новије историјске литературе, али и карактеристичног језика и правописа 18. века. Сагледана у целини, књига др Бранислава Тодића представља значајан допринос познавању српске црквене историје 18. века, али и културне историје српског народа уопште. Такође, представља више него значајан допринос познавању старих српских биографија, те ће отуда то бити дело привлачно различитим групама читалаца.

 

Comments are closed.