2.2.2015-6Одељење за ликовне уметности Матице српске у Новом Саду, у сарадњи са Балканолошким институтом САНУ, објавило је нову књигу у едицији својих посебних издања: „Ризница спасења. Култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији” аутора др Данице Поповић. Књига садржи четрнаест студија и расправа – већином објављених, на енглеском и српском језику у току протеклих десетак година – компонованих у две тематске целине. Прва целина је посвећена знаменитим српским реликвијама каоскупоценим реликвијарима у којима се чувају, док се друга бави неким битним аспектима средњовековних култова српских светитеља. Сабрани на једно место и детаљно илустровани, радови у овој књизи чине кохерентну тематску и проблемску целину. Она представља резултат исцрпних, вишегодишњих истраживања, заснованих на провереној методологији и потпуном увиду како у изворну грађу, тако и актуелну научну литературу. Књига нуди поуздане тачке ослонца медијевистима, посвећеним проучавању сложених феномена светости а нарочито, светитељских култова и реликвијарних програма средњега века.

Comments are closed.