2.2.2015-6Матица српска и Српска академија наука и уметности, заједно са Заводом за уџбенике као извршним издавачем, објавили су 1. књигу III тома Српске енциклопедије. У раду су учествовала 23 члана Уређивачког одбора, 553 сарадника и 96 чланова Стручних редакција Српске енциклопедије. Књига 1. (од Г до Демографски преглед) садржи 1918 одредница и 90 упутница на 936 страница. Као и претходни томови и ова књига садржи богат илустративни материјал и то 169 портрета, 643 илустрације и 54 карте/мапе, те се овом приликом захваљујемо свим појединцима и установама који су нам материјал учинили доступним, често без икакве новчане надокнаде. Сагласно Закону пројекат израде Српске енциклопедије финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. На темељу подршке председника Републике Србије Александра Вучића енциклопедијско-лексикографским пројектима Матице српске у ове послове се укључило Министарство културе и информисања Републике Србије које је финансирало израду новог тома Српске енциклопедије, припрему за штампу и штампу. Послове израде Српске енциклопедије помогли су Епархија бачка Српске православне цркве и предузеће MK Group d. o. o.

Српска енциклопедија је национална енциклопедија општег типа (замишљена у десет томова), заснована на савременим научним и лексикографским знањима. Њен главни циљ јесте сакупљање, систематизовање и енциклопедијско тумачење свеукупног историјског развоја и савременог положаја српског народа. Ова публикација на систематизован начин обрађује културно-историјску баштину српског народа и описује његов допринос европској и светској култури и цивилизацији. Јасно постављеним циљевима, научним приступом и обрадом Српска енциклопедија настоји да разјасни најважнија питања из прошлости српског народа и да прикаже материјалне и општекултурне вредности, стваране како на српским просторима тако и на местима где Срби живе у расејању. Иако највећи део свог садржаја посвећује обради свих области историје српског народа, енциклопедија се уз то бави историјом и остварењима других народа са којима су Срби били повезани.

 

Comments are closed.