2.2.2015-6Објављен је двоброј Зборника Матице српске за књижевност на енглеском језику „Literary links of Matica srpska” (год. 2, бр. 2-3) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Иве Андрића, Милоша Црњанског, Раска Петровића, Рајка Петрова Нога, Владимира Пиштала и Вулета Журића. Рубрика „Есеји” доноси текстове Михајла Пантића и Славка Гордића о стваралаштву Иве Андрића, те Светозара Кољевића и Слободана Владушића о поетици Милоша Црњанског. Рубрика „Сведочанства” посвећена је значајним писцима и њиховој улози у Првом светском рату, преведеним делима Милоша Црњанског, стваралаштву Драгана Стојановића и сећању на недавно преминулог компаратисту Миодрага Радовића, а аутори прилога су: Јован Делић, Жанета Ђукић Перишић, Мило Ломпар, Александар Петров, Ала Татаренко, Саша Радојчић и Иван Негришорац. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију коју би требало представити страним читаоцима, а у овом броју текстове потписују: Коста Чавошки, Зоран Пауновић, Драган Хамовић, Светлана Милашиновић, Владан Бајчета, Јана Алексић, Александар Б. Лаковић, Весна Тријић и Миливој Ненин.
Часопис за књижевност на енглеском језику треба, пре свега, да популарише српску књижевност и да је прикаже као богат и пажње вредан корпус дела и стваралаца. Вредна дела српске књижевности треба што разноврсније приказати, а при том ваља препознавати посебне типове иностраних читалаца којима се часопис обраћа као својој циљној групи. Таквим читаоцима и њиховим очекивањима не би требало „подилазити” него са њима остварити истински креативни дијалог, заснован на снажном критичком дискурсу. Према томе, у првом плану овог часописа треба да буде истакнута способност сагледавања разноврсности српске књижевности.
Уредништво: Иван Негришорац (главни уредник), Михајло Пантић, Зоран Пауновић и Саша Радојчић (Чланови), Светлана Милашиновић (секретар Уредништва)
Преводиоци: Персида Бошковић, Јованка Калаба, Ангелина Чанковић Поповић, Драган Пурешић, Љубица Јанков, Слободан Косановић, Новица Петровић, Јелена Трајковић и Милена Тргић.
Лектор и коректор: Rendall A. Major
Технички уредник: Вукица Туцаков
Дизајн корица: Атила Капитањи

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са овде.

 

Comments are closed.