2.2.2015-6Објављен је двоброј Зборника Матице српске за књижевност на енглеском језику „Literary links of Matica srpska” (год. 3, бр. 4-5) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” („Poetry and Fiction”) објављени преведени прилози: Драгише Васића, Ђорђа Сладоја, Данила Николића, Даринке Јеврић, Слободана Костића и Сунчице Денић. Рубрика „Есеји” („Essays”) доноси текстове Слободана Јовановића и Мила Ломпара о стваралаштву Драгише Васића, Михајла Пантића о прозном опусу Данила Николића, те три текста из области социолошких истраживања о косовском питању, геополитици и Бриселском споразуму која потписују Слободан Антонић, Слободан Рељић и Миша Ђурковић. Рубрика „Сведочанства” („Testimonies” )посвећена је Косову и Метохији кроз призму религије, културе, филозофије и књижевности кроз текстове Епископа Бачког Господина Иринеја (Буловића), Богољуба Шијаковића, Бојана Јовановића, Јована Делића, Милоша Ковачевића, Ивана Негришорца, Срђана Шљукића, Ђорђа Сладоја, Живојина Ракочевића, Драгана Хамовића, Љиљане Пешикан Љуштановић и Ненада Љубинковића, те Владимиру Табашевићу и Владимиру Кецмановићу, добитницима НИН-ове награде за роман године и Андрићеве награде за приповетку, о којима пишу Марјан Чакаревић и Александар Јовановић. Стална рубрика „Критика” („Critical Review”) прати актуелну књижевну продукцију коју би требало представити страним читаоцима, а у овом броју текстове потписују: Јован Попов, Виолета Митровић, Светозар Кољевић, Марко Паовица, Александар Б. Лаковић, Бојана Стојановић Пантовић, Катарина Пантовић и Биљана Вучетић.
Уредништво: Иван Негришорац (главни уредник), Михајло Пантић, Зоран Пауновић и Саша Радојчић (Чланови), Светлана Милашиновић (секретар Уредништва)

Преводиоци: Персида Бошковић, Јованка Калаба, Ангелина Чанковић Поповић, Драган Пурешић, Љубица Јанков, Зоран Пауновић и Јована Маринковић. Лектор и коректор: Rendall A. Major; Технички уредник: Вукица Туцаков; Дизајн корица: Атила Капитањи.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са овде.

 

Comments are closed.