2.2.2015-6У Матици српској, 25. и 26. маја, одржан је Међународни научни скуп „Југословенска идеја у/о музици“. Суорганизатори скупа били су Матица српска и Музиколошко друштво Србије. Присуствовање на скупу било је отворенo како за стручну, тако и за ширу публику.

Научни скуп „Југословенска идеја у/о музици“ представио је актуелна проучавања у оквиру више тематских области које обухватају проблематику југословенске идеје у и о уметничкој и популарној музици, као и музичком фолклору. Посебна пажња посвећена је питањима историографије, деловању музичких институција, фестивала и, уопште, феноменима који су имали кључну улогу у дефинисању југословенског идентитета у музици.

Скуп су подржали: Министарство културе и информисања Републике Србије,Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Comments are closed.