2.2.2015-6У петак, 22. новембра, у Свечаној сали Матице српске одржана је промоција „Батрахолошко-херпетолошког речника српскога језика”, другог у низу терминолошких речника Матице српске. На промоцији су говорили проф. др Рајна Драгићевић са Филолошког факултета у Београду, доц. др Имре Кризманић са Билошког факултета у Београду, др Растко Ајтић из Завода за заштиту природе Србије из Београда и мр Дејан Милорадов из Матице српске.

Проф. Рајна Драгићевић понудила је ново читање речника анализирајући именовање батрахонима и херпетонима мотивним речима вода, сув, љут, зао, затим називима боја, ономатопејама итд., а осврнула се и на поједине суфиксе. Такође је цитирала неколико занимљивих фуснота из речника. Имре Кризманић истакао је тежину послова на речнику као и његов значај за науку. Детаљно се осврнуо на теренска истраживања показујући на видео-биму обрађене пунктове, информаторе и називе који су прикупљени. Растко Ајтић приказао је фотографије неколико мање познатих и општепознатих врста повезујући их са српским називима из речника. Апострофирао је предност цртежа животиња у односу на фотографије. Дејан Милорадов указао је на главне разлике између овог и претходног терминолошког речника, а посебно на начин његове израде ‒ процес стварања речника аутоматизован је помоћу софтвера DickHelper, који је ауторско дело сарадника на пројекту.

Comments are closed.