2.2.2015-6У уторак, 3. децембра 2019. године, у Матици српској, обележена је 101-годишњица присаједињења војвођанских области Србији. Тим поводом предавања су одржали проф. др Љубомирка Кркљуш и проф. др Милош Ковић. Поздравну реч упутио је проф. др Драган Станић, председник Матице српске, истичући значај обележавања поменуте годишњице за српски народ на овим просторима. Проф. др Љубомирка Кркљуш говорила је о погледима културних и научних радника на чин присаједињења, историјском ревизионизму, политичком животу Срба у Аустријској монархији после сеобе 1690. године и њиховој жељи за слободом. Акценат је ставила и на разматрање дешавања револуционарне 1848. и ратне 1918. године. Анализирала је оспоравање демократичности и легитимитета Велике народне скупштине и њених одлука, оспоравње питања претпостављеног државно-правног субјективитета Војводине, а, такође, и питање југословенства као мотива за уједињење. Проф. др Милош Ковић истакао је везу између догађаја из 1918. и идеја из 1848. године. Он је указао на шири европски контекст ова два значајна историјска тренутка, као и на то да су Срби у остваривању идеја ослобођења и уједињења пратили италијански и немачки пут. Они су се угледали на европске обрасце демократичности, социјалне државе, либерализма, идеје нације.

Предавање је снимљено и може се погледати у видео архиви сајта Матице српске.

 

Comments are closed.