Oдштампан је Зборник Матице српске за сценске уметности и музику бр. 61/2019, обима 19 штампарских табака. Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за сценске уметности и музику који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента. Садржај свеске бр. 61 чине: студије, чланци, расправе (11 радова); сећања, грађа, прилози (3 радa); прикази (4 рада), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар и Упутство за ауторе.

Електронско издање Зборника можете погледати овде.

 

Comments are closed.