2.2.2015-6Одштампан је Зборник радова са научног скупа, Иван и Ђорђе Табаковић – Градитељи српске културе xx века, одржаног 7. новембра 2017. године у Матици српској.

У 2017. години сусрела су се два значајна датума за историју српске уметности: 120 година од рођења архитекте Ђорђа Табаковића (Арад, 3. V 1897–Нови Сад, 1. IX 1971) и 40 година од смрти сликара Ивана Табаковића (Арад, 10. XII 1898–Београд, 27. VI 1977). Ова двојица чланова угледне арадске породице оставила су иза себе огроман траг у српској уметности 20. века. Ђорђе Табаковић, једна од водећих личности модерне српске архитектуре, реализовао је бројна дела широм Војводине, док је само у Новом Саду пројектовао и извео преко педесет грађевина различитих намена, од приватних кућа и вила, преко стамбених зграда, до фабрика и јавних установа. Његов брат Иван се такође потврдио као славни српски сликар, а потом и као професор Академије примењених уметности у Београду и члан Српске Академије наука и уметности.

Поред обележавања годишњица, циљ скупа, који је одржан 7. новембра 2017. Године у Матици српској, био је да путем изворних научних прилога допринесе даљим и продубљеним уводима у дело и живот Ђорђа и Ивана Табаковића. У рад скупа били су укључени афирмисани домаћи и страни научници (по позиву), али и млађи сарадници и истраживачи што је допринело њиховој јавној афирмацији. Учествовањем на скупу добили смо прилику да се прикажу нове интерпретативне методе на уметничкој заоставштини двојице славних уметника, а отворила се и могућност за публиковање нове и непознате грађе. Све то кумулативно је допринело новим сазнањима о поменутим личностима, али и о кључним феноменима српске уметности 20. века.

Oбјављено је 19 научних радова са резимеима на енглеском језику и уводни текст главног и одговорног уредника.

 

Comments are closed.