Жири у саставу: доц. др Невена Варница, проф. др Драгана Вукићевић, проф. др Владимир Гвозден, проф. др Војислав Јелић (председник), доц. др Наташа Половина прегледао је 26 приспелих радова, које су доставиле одговарајуће катедре факултета из Београда, Новог Сада и Источног Сарајева, и на својој седници 7. априла 2017. године једногласно је одлучио да додели за школску 2015/16. годину за дипломске и семинарске
радове꞉

прву награду:

– Алекси Николићу, студенту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Одсек за компаративну књижевност, за рад Архетип душе утеловљене у стаблу као спона између Енеиде, Божанствене комедије и Ослобођеног Јерусалима

две друге награде:

– Христини Гајовић, студенткињи Филолошког факултета Универзитета у Београду, Катедра за општу књижевност и теорију књижевности, за рад Стаклено звоно Силвије Плат као женски образовни роман − једно читање
– Маријани Јелисавчић, студенткињи Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност, за рад Елементи хорор фантастике у роману српског предромантизма

и три треће награде:

– Ирени Ђукић, студенткињи Филолошког факултетa Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност и теорију књижевности, за рад Имаголошка анализа путописа „Прво путовање”(1957), „Онамо и свуда”(1960), „Меридијани Средње Европе”(1961) Александра Тишме
– Огњену Тодоровићу, студенту Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Катедра за српски језик и књижевност, за рад Три поетичка начела поезије Новице Тадића – јуродивост, сатански реализам и молитве
– Дајани Милованов, студенткињи Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Одсек за компаративну књижевност, за рад Насиље и женски идентитет у Малини И. Бахман и Пијанисткињи Е. Јелинек

Награде ће бити уручене у четвртак 4. маја 2017. године у 12 сати у салону Матице српске.

Comments are closed.