(1953) АНТОНИЈЕ ИСАКОВИЋ (Велика деца)
(1954) ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЋ (Српски реалисти)
(1956) ВАСКО ПОПА (Непочин-поље) и
БОШКО ПЕТРОВИЋ (Лагано промичу облаци)
(1957) ВЛАДАН ДЕСНИЦА (Прољећа Ивана Галеба)
(1958) ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ (Мирис земље)
(1959) ОСКАР ДАВИЧО (за целокупно песничко дело)
(1960) ДОБРИША ЦЕСАРИЋ (Изабране пјесме)
(1961) ИВАН В. ЛАЛИЋ (Време, ватре, вртови)
(1962) ГУСТАВ КРКЛЕЦ (Изабране пјесме)
(1963) ДРАГУТИН ТАДИЈАНОВИЋ (Прстен) и
СТЕВАН РАИЧКОВИЋ (Камена успаванка)
(1964) МИЛАН ДЕДИНАЦ (Песме из дневника заробљеника бр. 60211)
(1965) ДУШАН МАТИЋ (за целокупно песничко дело)
(1966) МАК ДИЗДАР (Камени спавач)
(1967) БОРИСЛАВ РАДОВИЋ (Братство по несаници)
(1968) БОГДАН ЧИПЛИЋ (Слатко православље)
(1969) МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ (Велика Скитија)
(1970) ДЕСИМИР БЛАГОЈЕВИЋ (Недоходу у походе)
(1971) ВЕСНА ПАРУН (Карпатско умиљеније – Трагом Магде Исанос)
(1972) ЉУБОМИР СИМОВИЋ (Уочи трећих петлова)
(1973) ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ (Немам више времена)
(1974) СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЋ (Сонети II)
(1975) СЛОБОДАН МАРКОВИЋ (Лука)
(1976) МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ (Пут и сјај)
(1977) ДРАГО ИВАНИШЕВИЋ (Љубав)
(1978) РАЈКО ПЕТРОВ НОГО (Планина и почело)
(1979) ДУШАН КОСТИЋ (Постојбина маслина)
(1980) ЈУРЕ КАШТЕЛАН (Црвени коњ и пијетао на крову)
(1981) ДАНИЈЕЛ ДРАГОЈЕВИЋ (Раздобље карбона)
(1982) АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ (Нигде никог)
(1983) ИВАН ГАЂАНСКИ (Балканском улицом)
(1984) ИЗЕТ САРАЈЛИЋ (Изабране песме)
(1985) СЛАВКО МИХАЛИЋ (Тихе ломаче) и
ВУК КРЊЕВИЋ (Устук)
(1986) БОЖИДАР ТИМОТИЈЕВИЋ (Минуше птице светом) и
ЗВОНИМИР МРКОЊИЋ (Мјеште хљеба)
(1987) АБДУЛАХ СИДРАН (Сарајевска збирка и нове пјесме)
(1988) МАТИЈА БЕЋКОВИЋ (Кажа)
(1989) МИЛАН НЕНАДИЋ (Изабране песме)
(1990) БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ (Да видиш чуда)
(1991) МИЛОСАВ ТЕШИЋ (Кључ од куће)
(1992) ЂОРЂО СЛАДОЈЕ (Трепетник)
(1993) СТЕВАН ТОНТИЋ (Сарајевски рукопис)
(1994) НОВИЦА ТАДИЋ (Напаст)
(1995) АЛЕК ВУКАДИНОВИЋ (Тамни там и Беле басме)
(1996) ЈОВАН ХРИСТИЋ (Сабране песме)
(1997) ДАРА СЕКУЛИЋ (Изабране песме)
(1998) ДУШКО НОВАКОВИЋ (Стационарије)
(1999) СРБА МИТРОВИЋ (Узмицање)
(2000) МИРОСЛАВ МАКСИМОВИЋ (Изабране песме)
(2001) ЖИВОРАД НЕДЕЉКОВИЋ (Тачни стихови)
(2002) НИКОЛА ВУЈЧИЋ (Препознавање)
(2003) ЗЛАТА КОЦИЋ (Лазареве лестве)
(2004) МИРОСЛАВ ЦЕРА МИХАИЛОВИЋ (Сол на рану)
(2005) ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ (Гнездо над понором)
(2006) БРАТИСЛАВ Р. МИЛАНОВИЋ (Мале лампе у тамнини)
(2007) ИВАН НЕГРИШОРАЦ (Потајник)
(2008) НЕБОЈША ДЕВЕТАК (Узалуд тражећи)
(2009) СЛОБОДАН ЗУБАНОВИЋ (Сонети са села)

Comments are closed.