мср Јелена Веселинов, управница послова Матице српске, учествовала је 18. јуна у Привредној комори Војводине, а у организацији Министарства правде, на јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. У току расправе изречено је низ сугестија у циљу побољшања законског текста. Управница послова указала је на чињеницу да је удружењима, установама и другим организацијама које су биле носиоци права својине на одузетој имовини по основу даровних уговора, задужбинарства, градње сопственим средствима и сл, а којима је имовина одузимана по основу прописа наведених у члану 2. овог Закона, ускраћено право да учествују у поступку реституције. На овај начин повређене су одредбе Устава Републике Србије, као и међународних конвенција којима се гарантује право својине као једно од основних људских права, као и забрана дискриминације. Управница послова указала је да је изостављањем удружења и установа из круга лица којима је дато право да потражују одузету имовину учињена дискриминација која се не односи само на Матицу српску, већ и на САНУ, Универзитет, Соколско друштво, Црвени крст и друга удружења и установе којима је одузета имовина, односно њиховим правним следбеницима. Том приликом изнела је и предлог да се и удружењима и устновама призна ово право, те предложила допуну члана 5. Закона који наводи лица која имају право на враћање имовине и обештећење.

 

Comments are closed.