27. маја 2015. одржан је први састанак Уређивачког одбора Зборника о српско-мађарским књижевним и културним везама. Договорено је да садржај зборника буду резултати проучавања књижевних и културних односа уочи, за време и после Првог светског рата, који би се саопштили на научном скупу маја 2016. године у Матици српској. Предвиђено је да се позове око 25 учесника. Чланове Уређивачког одбора Зборника о српско-мађарским књижевним и културним везама именовао је Управни одбор Матице српске꞉ проф. др Јанош Бањаи, дописни члан САНУ, председник Одбора, Пера Ластић, проф. др Корнелија Фараго, доц. др Марија Циндори Шинковић, доц. др Марко Чудић. Други састанак заказан је за 8. јун.

Comments are closed.