Резултат вишегодишњег рада на пројекту Одељења за ликовне уметности Матице српске је књига УМЕТНИЧКА ТОПОГРАФИЈА НОВОГ САДА, чији  издавач је Матица српска. Аутори књиге су: Донка Станчић, историчар уметности (носилац пројекта), и сарадници Олга Микић, историчар уметности, Милош Арсић, историчар уметности, проф. др Бранко Бешлин, историчар, др Предраг Медовић, археолог, Слободанка Бабић, архитекта, Јасмина Јакшић, историчар уметности….  

Књига (око 900 страна) садржи следећа поглавља: – Нови Сад од праисторије до средњег века – Историја Новог Сада – Урбанизам и градитељство – Патроварадинска тврђава – архитектура – Ликовна уметност Новог Сада XVIII, XIX и прве половине XX века – Ликовна уметност друге половине XX века – Примењена уметност.

Иза сваког текста следи  резиме на енглеском језику. Окосница књиге је каталог архитектонских  (око 800 каталошких јединица) и ликовних дела. Уводне синтезне текстове и каталог прате илустрације (око 900), највећим делом у боји. На крају књиге налази се  Именски регистар.

Први пут, између корица једне књиге, је читљива комплексна, стручно утемељена и илустрацијама додатно аргументована историја стваралаштва заснована на креативним моћима човека који је живео на простору данашњег Новог Сада. Дакле, од неандерталца до наших савременика са краја  ХХ века.

Очекује се да књига буде вишезначно корисна – за стручне кругове (археологе, историчаре, историчаре уметности, урбанисте, ликовне критичаре…) али и за читаоце ширег спектра интересовања, грађане, новинаре, публицисте или политичаре.  Такође, надамо се да ће хронолошки и валоризовани преглед материјалне културе Новог Сада едукативно утицати и тиме мењати наш однос према баштини, која се неминовно и непромишњено круни и смањује.

Comments are closed.