Zbornik 2996

На седници Уредништва Зборника Матице српске за ликовне уметности, одржане 13. марта 2013. године, закључена је свеска 41, обима 39 штампарских табака.

Рецензенти текстова Зборника су сви чланови Уредништва Зборника и сарадници Одељења Матице српске за ликовне уметности који по својој стручности одговарају садржајима текстова. Сваки текст рецензирају два или три рецензента.

Садржај  свеске 41 чине: чланци, расправе, прилози (15 радова), прикази (5 радова); БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ у Зборнику Матице српске за ликовне уметности 1–41; Именски регистар; Географски регистар и Упутство за ауторе.

Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 41, година 2013.

Comments are closed.