Уредништво едиције Прва књига Матице српске у саставу: Ласло Блашковић (послао предлоге електронски), др Владислава Гордић Петковић, главни уредник, др Соња Веселиновић, др Ђорђе Деспић, Ненад Милошевић и Иван Радосављевић на седници од 17. јула 2015. године усвојило је

Издавачки план за 2015. годину꞉

266. Катарина Ковчин, Крпене лутке
267. Филип Роговић, Гнушање

 

Comments are closed.