Уредништво едиције Прва књига  Матице српске у саставу: Ласло Блашковић, др Владислава Гордић Петковић, главни уредник, др Соња Веселиновић, др Ђорђе Деспић, Ненад Милошевић и  Иван Радосављевић на  седници од 20. маја 2014. године усвојило је

Издавачки план за 2014. годину:

264. (књига у едицији) Барбара Новаковић, Приче

265. Марија Павловић, Хорор приче свакодневице

Comments are closed.