Predic-Uros_Mihailo-Pupin_GMS_MS-89_39У спомен Михајла Пупина, стипендисте и добротвора Матице српске, установљена је награда за студентске радове који представљају допринос техничким и природноматематичким дисциплинама којима се бавио овај научник, под именом Пупинова награда Матице српске. Награда се додељује од 1996. године у интервалу од три године  из Фонда Михајла Пупина и средстава Матице српске, а за дипломске, мастер, магистарске и друге научне радове студената редовних студија у претходном трогодишњем периоду. Ове године, Наградом обележавамо и 160 година од рођења Михајла Пупина. Реализацију Пупинове награде Матице српске за 2014. годину новчаним средствима ће помоћи Нафтна индустрија Србије А.Д. Нови Сад.

За Пупинову награду Матице српске за 2014. годину пријављенa су 33 студентска рада од 30 аутора са универзитета у Бања Луци, Београду, Крагујевцу и Новом Саду. После првог круга елиминација у конкуренцији је остало 25 радова, који су оцењивани по 10 различитих критеријума са могућношћу добијања максималних 100 поена. У другом кругу елиминисани су слабије оцењени радови. У трећем кругу разматрани су само они са оценом већом од 85 поена. Ови радови су посебно продискутовани и додатно вредновани. С обзиром на висок квалитет радова, донета је одлука да се ове године доделе једна прва, две друге и три треће награде. Награда ће бити уручена на свечаности у четвртак 27. 03. 2014. године у 12 часова у Свечаној сали Матице српске.

Жири Пупинове награде Матице српске радио је у следећем саставу: проф. др Владимир Катић (председник),проф. др Мирјана Војиновић-Милорадов, проф. др Миљко Сатарић, проф. др Душан Сурла, проф. др Бранислав Боровац, проф. др Владимир Вујичић (чланови)

Жири је једногласно донео следећу одлуку:

ПРВА НАГРАДА

АЛЕКСАНДАР ПАЈКАНОВИЋ Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, Бања Лука

за мастер рад  Контрола инвалидских колица покретима главе (ментор: проф. др Бранко Докић)

ДРУГА НАГРАДА (равноправно добијају)

БРАНИСЛАВ  СТАНКОВИЋ Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Београд

за мастер рад Трансформација суперкритичне у супкритичну Андронов-Хопфову бифуркацију (ментори: проф. др Љиљана Колар Антић и др Жељко Чупић, научни саветник)

и

ВЕЉКО Д. ДИМОВИЋ Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжињерских наука, Крагујевац

за мастер рад Примена природних корисничких интерфејса у развоју пословних апликација (ментор: проф. др Милан Ерић)

ТРЕЋА НАГРАДА (равноправно добијају)

ЕДВИН  ПАКОЦИ Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад за мастер рад Синтеза говора на бази скривених Марковљевих модела за српски језик (ментор: доц. др Милан Сечујски)

РОБЕРТ МАК Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад за мастер рад Примена глобалне варијансе ради унапређења квалитета говора синтетизованог на основу скривених Марковлјевих модела (ментор: доц. др Милан Сечујски)

и АЛЕКСАНДАР АНТИЋ Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад за мастер рад Структурне, микроструктурне и електричне особине нанокристалитног никл ферита (ментори: проф. др Светлана Лукић Петровић и проф. др Милица Вучинић Васић)

Чланови жирија:
проф. др Владимир Катић, председник
проф. др Мирјана Војиновић-Милорадов,
члан проф. др Миљко Сатарић,
члан проф. др Душан Сурла,
члан проф. др Бранислав Боровац,
члан проф. др Владимир Вујичић, члан

Comments are closed.