NaucniSkupBanatskaVojnaKrajinaBLU_05У четвртак, 16. октобра 2014. године у сали за седнице Матице српске одржан је научни скуп Усмена традиција Банатске војне границе.

Скуп је поздравио проф. др Бранко Бешлин, потпредседник Матице српске а председавали су: др Миодраг Матицки, координатор научног скупа, и Јулкица Ђукић, секретар.

Сарадници скупа поднели су реферате: Др Миодраг Матицки, Уводна реч Др Јелена Илић, Банатска војна граница Др Лидија Делић, Ерлангенски рукопис као сведочанство о хетерогености епског певања Проф. др Марија Клеут, Војна граница – литерарни запис у сенци Проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, Представа о војнику граничару у усменој лирици и грађанском песништву NaucniSkupBanatskaVojnaKrajinaBLU_02Проф. др Славица Гароња Радованац, Преглед мотива народних песама у репертоару Банатске војне крајине (реферат прочитала Л. Делић) Проф. др Весна Марјановић, Граничари и веровање у опасне покојнике – вампирње Душан Белча, књижевник, Народне умотворине из Парте Др Биљана Сикимић, Срби у Поморишју꞉ сећања на Војну границу (реферат прочитао М. Матицки) Проф. др Душан Иванић, Банатска периодика, посредник регија и типова српске књижевне баштине (резиме реферата прочитао М. Матицки) Дискусија – после свих излагања. Сви реферати и дискусија биће штампани у посебном зборнику.

 

Comments are closed.