С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Васа Павковић, На насипу
Никола Страјнић, Јабука у слободи
Живко Николић, Обећање
Милица Ђуровић, Glissando
Нада Душанић, Само према унутра

ТЕМАТ: ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

Сава Дамјанов, Црњански чита Његоша
Радослав Ераковић, У потрази за романом о Његошу
Горан Радоњић, Његошево конструисање идентитета
Ненад Станојевић, Лични бол владике Данила

ЕСЕЈИ

Радомир В. Ивановић, Андрићева фрагментарна проза и ауторски коментари као извор естетичких и поетичких опредељења
Саша Радојчић, Записи и констелације. О филозофском фрагменту Лазе Лазића

СВЕДОЧАНСТВА

Радивој Радић, Византијски оквири мисије Константина и Методија
Славко Гордић, Ново премеравање наслеђа. О четвртом колу Антологијске едиције „Десет векова српске књижевности”

ИНТЕРВЈУ

Радивој Радић, Византијски пламен и његови одсјаји у српској историји (Разговор водила Наташа Половина)

ПРИКАЗИ

Милета Аћимовић Ивков, Књига дубоке оданости (Радивоје Микић, Прича и мит о свету)
Александар Б. Лаковић, „Интелектуални опажај” света око нас (Петар Цветковић, Каpија: изабране и нове песме)
Јелена Марићевић, Осам кила великих очекивања (Ђорђе Писарев, Велика очекивања)
Лука Баљ, Обездомљена значења (Анђелко Анушић, Пре Блеска, а после Олује)
Лидија Томић, Светионик истине (Веселин Матовић, Ноћ дугих маказа)
Марко Тошовић, Имамо ли ми огледало? (Борислав Станић, Рупе)
Маја Рогач, Прометеј, Јов и остале „небеске патриоте” (Морис Фридман, Проблематични побуњеник)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа