Kratkoje sočinjenije...

Алексије Везилић
Краткоје сочињеније о приватних и публичних дјелах (1785)
2015, 406 стр.
ISBN 978-86-7946-155-1
цена: 1200,00 дин.


Образац за поручивање:

 

KriminološkiМило Бошковић
Криминолошки лексикон
2015, 598 стр.
ISBN 978-86-7946-163-6
цена: 1500,00 дин.

Аутор Криминолошког лексикона (друго издање) је професор емеритус др Мило Бошковић, по образовању правник – криминолоог. Друго измењено издање Кириминолошког лексикона представља друго измењено и допуњено издање лексикона из 1999. године. Лексикон дефинише основне појмове и настоји да објасни најважније категорије криминолошког учења, с циљем да материју из ове области учини јаснијом и практички примењивом. Лексикон представља сложен терминолошки опус којим су обухваћене скоро све криминолошке и сродне проблемске области. Друго издање има 597 страна (прво, 398 страна). Рецензенти су проф. др Добривоје Радовановић и проф. др Радомир Милашиновић.


Образац за поручивање:

 

Omladina srpskaВасилије Ђ. Крестић
Аустроугарска грађа о Уједињеној омладини српској
2015, 335 стр.
ISBN 978-86-7946-157-5
цена: 1000,00 дин.

Василије Ђ. Крестић

АУСТРОУГАРСКА ГРАЂА О УЈЕДИЊЕНОЈ ОМЛАДИНИ СРПСКОЈ

У оквиру пројекта Матице српске Српски национални покрет у Аустријској царевини 1790–1918. Одељења за друштвене науке објављена је књига академика Василија Ђ. Крестића АУСТРОУГАРСКА ГРАЂА О УЈЕДИЊЕНОЈ ОМЛАДИНИ СРПСКОЈ. Књига је резултат ауторовог вишедеценијског рада на овој теми. Уједињена омладина српска настала је у време дубоке кризе у Аустрији, начете поразом у аустријско-пруском рату (1866), преокретом у аустријској политици  и отварањем Источног питања. Основана са ограниченим циљем, да се, пре свега, бави књижевним и просветним питањима, Уједињена омладина српска је већ на оснивачкој скупштини али и касније свестрано деловала на оснаживању националне свести. На 343 стране објављено је укупно 97 необјављених докумената на мађарском, немачком са преводима, и српском језику, те Предговор, Именик личности и Резиме на немачком и енглеском језику. У Предговору аутор указује на друштвене, економске, политичке, културне и просветне чиниоце и процесе који су претходили и довели до оснивања Омладине. Грађа која је објављена на 275 страна (с преводом) потиче из Земаљског архива у Будимпешти  и она је најзначајнија и најбројнија сходно томе да је Уједињена омладина српска била најактивнија на подручју Јужне Угарске. Део докумената потиче и из Државног архива Беча, Архива Хрватске у Загребу и Архива Војводине у Новом Саду. Књига која је пред нама представља значајан допринос историографији и богат материјал за јасније схватање овог периода у нашој историји на овом подручју али и материјал за даља истраживања ове значајне теме која по својој важности до сада није добила пажњу коју заслужује.

 


Образац за поручивање:

 

GitaristikaУрош Дојчиновић
Библиографија српске гитаристичке литературе од првих трагова до 2000.
2015, 399 стр.
ISBN 978-86-7946-156-8
цена: 800,00 дин.

Обим књиге је 399 страна, а састоји се од музиколошко-књижевно-историјске студије и библиографије од 914 јединица. Предмет књиге је библиографија трзалачких кордофона на простору Србије, у периоду од првих трагова до 2000.


Образац за поручивање:

 

 

.

 

 

Gramatika ijekavskiПредраг Пипер, Иван Клајн
Нормативна граматика српског језика-ијекавско издање
2015, 590 стр.
ISBN 978-86-7946-161-2
цена: 1200,00 дин.


Образац за поручивање: