Građa za leksikon 5Главни уредник Љиљана Пешикан-Љуштановић
Грађа за Лексикон писаца Југославије V том
2010, 174 стр.
ISBN 978-86-7946-077-6
цена: 500,00 дин.


Образац за поручивање:

Građa za leksikon 6Главни уредник Љиљна Пешикан Љуштановић
Грађа за Лексикон писаца Југославије
2014, 495 стр.
ISBN 978-86-7946-122-3
цена: 1500,00 дин.


Образац за поручивање:

Banat 1 428Banat 2 429Др Слободан Ћурчић, Др Млађен Јовановић
Атлас насеља Војводине, Банат I-II
2014, 1146 стр.
ISBN 978-86-7946-133-9 ; ISBN 978-86-7946-144-5
цена: 5000,00 дин.

 

Атлас насеља Војводине спада у ред капиталних пројеката Матице српске. Након прве књиге која је објављена 2012. године и у којој су обрађена насеља Срема, током 2014. године објављена је и друга књига у којој су обрађена насеља Баната. У две свеске, на 1.146 страна обрађено је 188 насеља. Свако насеље представљено је текстом који садржи историјски преглед од његовог настанка до данас, а обогаћен је и живописним детаљима из живота насеља Баната. Демографски подаци дати су на основу пописа становништва од 1787. до 2002. године. Дело је картографски и графички богато илустровано историјским и савременим картама насеља. Атлас насеља Војводине – Банат солидна је основа за даља научна истраживања процеса генезе и морфологије, физиономије и функције банатских насеља. Монографија је и својеврсни приручник за планирање територијалне организације насеља. Дело је поткрепљено Литературом која садржи 189 наслова и топографском картом Баната размере 1:200.000 Војно-географског института. Аутори су др Слободан Ћурчић, редовни професор ПМФ-а у пензији, и др Млађен Јовановић, ванредни професор ПМФ у Новом Саду.


 

Образац за поручивање: