Лазар Бојић
Памјатник мужем у славеносерпском књижеству славним в жертву признателности и благодаренија (1815)
2019, 326 стр.
ISBN 978-86-7946-285-5
цена: 1100,00 дин.


Образац за поручивање:

 

Зборник радова
Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности 2
2019, 97 стр.
ISBN 978-86-7946-291-6
цена: 800,00 дин.


Образац за поручивање: