Предраг Јакшић и Ана Нахирнић: ДНЕВНИ ЛЕПТИРИ У СТРАТЕГИЈИ ОЧУВАЊА ВРЕДНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРА“ (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA)

 2.2.2015-6У издању Одељења за природне науке из штампе је изашла четврта књига о бескичмењацима Фрушке горе INVERTEBRATES (Invertebrata) OF THE FRUŠKA GORA MOUNTAIN – Бескичмењаци (Invertebrata) Фрушке горе под насловом Дневни лептири у стратегији очувања вредности Националног парка „Фрушка гора“ (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea). Књига је резултат рада у оквиру истраживачког пројекта „Бескичмењаци Фрушке горе“. У претходне три монографије (2008, 2009, 2013) објављено је 25 научних прилога. За разлику од претходних свезака у овој је заступљен само један прилог који се односи на групу дневних лептира Фрушке горе (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea). Дневни лептири Фрушке горе добро су проучени и на њој егзистира 119 врста дневних лептира, што је око 60% од врста које се срећу на територији Србије. Аутори овог прилога су проф. др Предраг Јакшић, редовни професор Департмана за биологији и екологију Универзитета у Нишу, и Ана Нахирнић. Уредник едиције је проф. др Смиљка Шимић, рецензенти: др Стојан Бешков (Бугарска), проф. др Владимир Т. Крпач (Македонија) и проф. др Сувад Лело (Босна и Херцеговина).

Comments are closed.