С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Михајло Пантић, Збуњуел и Премазантес
Адам Загајевски, Нове песме
Ранко Крстајић, Последњи сунчев зрак
Берислав Благојевић , Збогом Миша
Чедомир Јаничић, Странац

ТЕМАТ: КРИТИКА ПОСТКОЛОНИЈАЛНЕ КРИТИКЕ

Жељко Милановић, Постколонијалне студије, постдемократија, књижевност
Милош Јоцић, Писмо Саломона Атијаса. Моћ аутора, или: proxy критика постколонијализма
Ајџаз Ахмад, „Оријентализам” и касније: амбиваленција и метрополитански положај у делу Едварда Саида

СВЕДОЧАНСТВА

Мира Радојевић, Србија 1914.

ИНТЕРВЈУ

Горана Раичевић, Епифанијско у књижевној рецепцији (Разговор водила Радмила Гикић Петровић)

ПРИКАЗИ

Милан Громовић, Окови титоизма (Мило Ломпар, Повратак српском становишту?)
Милош Јоцић, Амор туристички (Горан Гоцић, Таи)
Александар Б. Лаковић , Кад великим очима гледаш ситан живот (Слободан Зубановић, Требало би то да прочиташ)
Славица Гароња, Модерна проза на матрици мита (Гордана Ћирјанић, Мрежа)
Драгана Белеслијин, Речи у транзицији (Весна Кораћ, Неодгодиве слике)
Весна Тријић, Дубоко, доле (Брус Четвин, На Црном брегу)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа