С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Миленко Пајић, Мантил професора Павића
Душко Новаковић, Дивна, идеално обликована у свему такорећи аксиоматична
Гордана Ђилас, Далеко од срца
Милутин Ж. Павлов, Кућа са багремовом шумом у окнима двокрилних прозора

ТЕМАТ: МИЛОРАД ПАВИЋ

Александар Јерков, Од себе се не да оздравити. Прилог теорији узалудног труда са освртом на Андрића и Павића
Горан Радоњић, Метафизичка детекција у „Хазарском речнику“
Ханс Роберт Јаус, Разговор религија. Или: The Last Things Before The Last
Јелена Марићевић, Две оштрице једног лабриса: Ниче – Павић
Ала Татаренко, Венчање речи са телом у пределима (не)могућег: У кругу Павићевог троугла

ИНТЕРВЈУ

Милорад Павић, Писати са радошћу да се може волети то што се пише (Разговор водио: Сава Дамјанов)

ЕСЕЈИ

Жељко Симић, Ниче и литература као мобилизација идентитета у српској књижевности

СВЕДОЧАНСТВА

Иван Негришорац, Карловачки завет. Или: Карловачка митрополија као духовна чињеница и чувар српске државности

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа