С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Радован Бели Марковић, За душу своју слободно да живи
Павел Виликовски, Валико море, океан
Милан Тодоров, Учење птица
Бошко Томашевић, Basic Tomasevic
Горан Ибрајтер, Милетска бележница
Бранислав Живановић, Поднебесје

ЕСЕЈИ

Весна Тријић, Ехо у структури „Оркестра на педале” Радована Белог Марковића
Силвија Новак Бајцар, Гусари,бродови и море. Историја у прози Радослава Петковића
Тања Томазин, „Мсп и мсп” – исто али другачије. „Млада проза” у контексту српске и словеначке постмодерне књижевности
Давор Стрика, Политлчка култура и етнички сукоби у Босни и Херцеговини

СВЕДОЧАНСТВА

Славко Гордић, Живот за приповетку. Уз 120-годишњицу рођења Милана Кашанина
Мирослав Радоњић, Сто педесет година од првог извођења Шекспира код Срба
Фортијер Џоунс, Мали наредник

ПРИКАЗИ

Срђан Видрић, О чему говоримо када говоримо о култури? (Ерик Хобсбаум, Крај културе: култура и друштво у XX веку)
Јелена Калајџија, Као да никада нису ни постојали (Славица Гароња, Повратак у Аркадију)
Часлав Ђорђевић, Свет изван светова (Сунчица Денић, Свет изван)
Никола Живановић, Дигитални реализам (Александар Илић, PR)
Михаел Антоловић, Искушења Југословенства – политичка биографија Милана Грола (Мира Радојевић, Милан Грол)
Биљана Мичић, О болести цивилизације (Николај Тимченко, Психологија књижевне логорологије: руске и српске теме)
Тамара Јовановић, Може ли књижевност да буде стварнија од живота? (Мирјана Павловић,Зоран Скробановић, Антологија модерне кинеске приче)
Александар Гајић, Кратак курс постмодерне економије (Јован Душанић, Економија постмодерне)

Бранислав Карановић, Аутори Летописа