С А Д Р Ж А Ј :

ОКРУГЛИ СТО: АУТОШОВИНИЗАМ И КОСМОПОЛИТИЗАМ

Уредништво Летописа, Аутошовинизам и космополитизам
Слободан Владушић, Космополитизам и култура Мегалополиса
Срђан Шљукић, Аутошовинизам и сукоб
Славко Гордић, Аутошовинизам и космополитизам
Зоран Аврамовић, Постојање, извори и „самоодбрана” аутошовинизма
Богољуб Шијаковић, Стигматизација, идентитет, историјска одговорност
Митра Рељић, О језику (само)мржње у дискурсу одрођених космополита
Горан Радоњић, Између бурета и утопије. Фрагменти о космополитизму и аутошовинизму
Љубиша Деспотовић, Системски аутошовинизам и процеси цивилизацијске конверзије
Александар Гајић, „Тајна веза” космополитизма и аутошовинизма
Немања Рајак, Корупција и аутошовинизам

ЕСЕЈИ

Никола Голубовић, Певање приче: Хорацијеве лирске приповести

СВEДOЧAНСТВA

Василије Крестић, Мајска скупштина 1848. године
Љубомирка Кркљуш, Мајска скупштина ‒ у свом и нашем времену

КРИТИКА

Иван Негришорац, Лирско-рефлексивни поучник (Драган Драгојловић, Лестве патријарха Павла)
Владислава Гордић Петковић, Случајеви социјални, случајеви парадокса (Даница Вукићевић, Мајка обрнутих ствари)
Светлана Милашиновић, Плурализам и полиморфност савремене српске прозе (Марко Недић, Повратак причи: огледи о савременој српској прози) 
Виолета Митровић, Тестаментарност теоријске прозе (Слободан Владушић, Књижевност и коментари)

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис