С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Енес Халиловић, Шака песама 
Милан Мицић, Име које не може да се дозове 
Благоје Савић, Из постојећег живота
Жељко Вукобратовић, Знаци за узбуну
Весна Цвјетићанин, Загрли сан
Ана Милош, Говори град
Јовица Аћин, Фрагменти уз Кафкино приповедање
Франц Кафка, Терет заметака. Необјављени фрагменти

АУТОПОЕТИЧКИ ЗАПИС

Миро Вуксановић, Мала историја писања 

ЕСЕЈИ

Миодраг Матицки, Трагање за „пралиповим језиком” Васка Попе
Јован Делић, Пјесма као „читуља шира од летњег дана”. О пјесми „Плава гробница – Видо” Милосава Тешића
Драгана Вујаковић Драгељевић, Деструкција националног мита у поезији Љубомира Симовића
Жарко Миленковић, Слике националног страдања у песничком делу Драгомира Костића и Живојина Ракочевића

РАЗГОВОР
Енес Халиловић, Поезија квантумизма (разговор водио Никола Живановић)

КРИТИКА
Драгана Бошковић, Квантумизам: трепавица на месту злочина (Енес Халиловић, Бангладеш: манифест квантумизма)
Виолета Митровић, Апотеоза невидљивом (Славко Гордић, После руба)
Исидора Бобић, Предели опсцености или далека песма неког праживота (Милош Николин, Легенда о Паблу)
Драган Бабић, Никад не падамо двапут у исту провалију (Ерик Вијар, Дневни ред)
Владан Бајчета, Критика и апокриптика (Александар Јерков, Тајна Европе и српска књижевност)
Марија Џунић Дрињаковић, „Кратка историја” дугог трајања или ка бољој видљивости српске књижевности у Француској (Précis de littérature serbe)

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис