2.2.2015-6Мр Далибор Денда, мајор Војске Србије одржао је 9. октобра предавање из програма Србија у Првом светском рату 1915, под насловом „Српски ратни заробљеници 1914―1918”. Предавање је засновано на најновијим истраживачким резултатима насталим на основу архивске грађе Војног архива у Београду, војне штампе, објављене и необјављене архивске грађе и литературе на српском, немачком и бугарском језику. Проблем српских ратних заробљеника сагледан је у контексту заробљеничког проблема у Великом рату којим је било обухваћено више од 7.000.000 људи са обе зараћене стране. У фокусу је реконструкција судбине око 220.000 српских официра, подофицира и војника који су допали заробљеништва у Аустро-Угарској, Немачкој и Бугарској у периоду 1914―1918. године. Указано је на разлику у третману између ратних заробљеника и интернираних цивила као и на субјективне и објективне узроке лошег третмана и велике смртности српских ратних заробљеника у земљама из табора Централних сила. Предавач је успео да реконструише и све локације заробљеничких логора у којима су се налазили српски ратни заробљеници, приближно тачну бројку српских ратних заробљеника као и број страдалих у заробљеништву. Закључак истраживања јесте да су српски ратни заробљеници доживели најтежа страдања у логорима Аустро-Угарске док је њихов положај био нешто бољи у Бугарској а најбољи у Немачкој. Стопа смртности кретала се од 33% у Аустро-Угарској, преко 17% у Бугарској до 7% у Немачкој. Српски ратни заробљеници са укупном стопом смртности од 27% доживели су тако једну од најтежих судбина у Првом светском рату.

Присутне госте је поздравио доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске.

Comments are closed.