Проф. др Бранко Бешлин
Проф. др Мирјана Веселиновић Хофман
Доц. др Ђорђе Деспић
Проф. др Александра Вранеш
Проф. др Ђорђе Ђурић
Академик Рудолф Кастори
Проф. др Љубомирка Кркљуш
Др Миодраг Матицки
Др Марко Недић
Проф. мр Ненад Остојић
Др Тијана Палковљевић Бугарски
Проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
Проф. др Мато Пижурица
Селимир Радуловић
Доц. др Владимир Симић
Проф. др Драган Станић