17–19. април 2013.

Одељење за природне науке Матице српске организују Пети међународни научни скуп Микологија, микотоксикологија и микозе, који ће се одржати 17–19. априла 2013. године у Матици српској у Новом Саду.

И овај скуп, као и претходна четири (2005, 2007, 2009, 2011), интердисциплинарног је карактера и на њему ће бити презентовани научни резултати бројних домаћих и страних истраживача који се баве микологијом и микотоксикологијом хране људи и животиња, животним намирницама у свим фазама производње, складиштења и транспорта, па све до обољења која ови токсични метаболити изазивају код људи и животиња. Део радова биће посвећен еколошком аспекту, микозама људи, животиња и биљака, али и корисним гљивама које се као стартер културе користе у ферментационим технологијама. Према истраживањима која се обављају у нашој земљи и према подацима из домаћих и светских извора уочава се стално присуство микотоксина као секундарних метаболита плесни у сточној храни и намирницама биљног и животињског порекла које се користе у људској исхрани.

Последњих година, због глобалних климатских промена и температурних стресова, уочена је учесталија појава микотоксина, нарочито у житарицама. Војводина, као највећи произвођач житарица у нашој земљи, пре свега кукуруза и пшенице, витално је заинтересована за резултате наведених истраживања, јер су досадашња микотоксиколошка испитивања показала да су управо ове житарице најчешће контаминиране микотоксинима. Сточарска производња у нашој земљи има велике економске штете због микотоксикоза, а посебан проблем представљају биорезидуе појединих микотоксина који остају дуже или краће време у органима и ткивима животиња се користе у исхрани људи. Проблем микоза код људи и животиња такође је стално присутан у хуманој и ветеринарској медицини. Овај научни скуп треба да сагледа обим контаминације микотоксинима у намирницама биљног и животињског порекла, степен угрожености здравља људи и животиња микотоксикозама и обим њихове распрострањености.
Саопштења ће бити представљена кроз четири тематске целине: Микологија; Микотоксини у животним намирницама и храни за животиње; Микотоксикозе људи, животиња и биљака; Микозе људи, животиња и биљака. Рецензирани радови биће објављени у Зборнику Матице српске за природне науке, који ће бити објављен пре почетка Скупа, као и претходна четири пута.

Comments are closed.