Милан Лазаревић
Суботе и недеље
2018, 345 стр.
ISBN 978-86-7946-252-7
цена: 800,00 дин.

Аутор је описао обиље модела односа у српском друштву с краја 19. и почетка 20. века: дипломатија мале земље наспрам великих сила, породични миље, махом везан за детињство и рану младост, карактерологија најширих слојева становништва у свакодневном животу, што доприноси динамици рукописа и усложњава га на више што паралелних, што супротстављених или прожимајућих равни приповедања. Књига садржи 345 страна, опремљена је избором фотографија из живота др Лазаревића као и Регистром имена.


Образац за поручивање:

    Comments are closed.