12. маја 2015. године у просторијама Матице српске одржан је трећи састанак сарадника на пројекту Речник српског језика од 12. до 18. века, чији су руководиоци проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ и проф. др Слободан Павловић.

На састанку се разговарало о принципима класификовања грађе на примарни и секундарни корпус, као и о принципима уношења грађе у елкетрoнски корпус.

Comments are closed.